Bemutatkozás

Mikrohitel

Közhasznúság

Adatvédelmi tájékoztató

KapcsolatRegisztrált látogtók részére:

 Név:    

 Jelszó:

         


MIKROHITEL

1. A PROGRAM CÉLJA
A Mikrohitel Program (MHP) általános célja a mikrovállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a mikrovállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

2. A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG
Az MHP pénzügyi segítségét igénylő vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványokat a Helyi Vállalkozói Központok biztosítják.

A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek

Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy, mint vezető munkatársai és a cég főbb társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felelősségű formában működik, a következő feltételeket kell teljesítenie:

 • nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie;
 • rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel;
 • rendelkeznie kell az igényelt hitelösszeg legalább húsz százalékát kitevő saját erővel.

Az alkalmas vállalkozás

A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területétől függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. A Helyi Vállalkozói Központ (HVK) időről időre meghatározza azokat a tevékenységi területeket, melyek előnyt élveznek a pénzügyi segítségnyújtás elnyerésében.

Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon működik, vagy a HVK úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve, ha várhatóan rontja a HVK, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, vagy a Phare Program hírnevét.

Az alkalmas vállalkozás életképes, vagy rendelkezik az életképesség lehetőségével. A vállalkozásnak, mikor először folyamodik hitelért, a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 • a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie;
 • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt;
 • a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft lehet;
 • a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföldi tulajdonosi részarány nem haladhatja meg a 25%-ot;
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át vagy ezt meghaladó részét;
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
 • a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása.
 • a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt.

Ha Ön hiteligénylést nyújt be és/vagy most indítja be vállalkozását, a hitel teljes futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. A HVK ehhez formanyomtatványokat biztosít, melyeket a hiteligénylő tölt ki. Ezen felül az üzleti tervhez csatolni kell legalább a következő iratok másolatát:

 • Vállalkozói Engedély, Társasági Szerződés, Cégbejegyzés (ha még nincs, akkor a Cégbejegyzési Kérelem);
 • a beruházási tervet alátámasztó iratokat (szándéknyilatkozat, árajánlat, adás-vételi előszerződés);
 • tulajdoni lapok, bérleti szerződések;
 • APEH igazolás, helyi adóigazolás;
 • értékesítési lehetőségek (szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás);
 • a zálogtárgy iratai (pl. tulajdoni lap hivatalos másolata, értékbecslés, adó- és értékbizonyítvány stb.);
 • működési engedély az illetékes hatóságtól;
 • az előző évi adóbevallás és mérleg;
 • banki információ (a számlavezető banktól, vagy bármelyik korábbi számlavezető banktól).
3. A HITEL KONDÍCIÓIA
A hitelek célja: hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra fordítható összeg a folyósított hitel 50%-a lehet. Lehetőség van csak forgóeszközhitel felvételére is.

A hitel összege: A hitelösszeg nem haladhatja meg a 10.000.000 forintot egy hitelkérelem esetén.

A hitel futamideje: A hitel futamideje beruházási hitel esetén maximum 10 évig terjedhet. Forgóeszköz hitel esetén maximum 3 év.

A hitel folyósítása: A hitel 100 %-a előfinanszírozható folyamatos részelszámolások esetén, (az elszámolás alapja a vásárlás igazolását bizonyító számla, illetve egyéb bizonylat (szerződés, számlát helyettesítő okmány, stb.). Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megkezdésének igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el. A hitelösszeg maximum három részletben folyósítható.

Saját erő: A konstrukció esetében nincs elvárt saját erő, azaz 0% a saját erő igény.

A hitel felhasználásának határideje: A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell használni. Ellenkező esetben a hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a HVK meg nem hosszabbítja.

Türelmi idő: A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 12 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.

Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra.

Kamat: A hitel kamata fix 3,9 %. A tőke és kamat havonta fizetendő.
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot kell alkalmazni.

Második és harmadik hitel felvétele: Egy esetleges meglévő hitel esetén a következő hitelkérelem akkora összegre adható be, hogy a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege ne haladja meg az 20.000.000 forintot.

Igényelhető: a Helyi Vállalkozói Központokon keresztül. A Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány területi korlát nélkül tud kérelmeket befogadni.

A Mikrohitel pályázat benyújtásához Önnek üzleti tervet kell készítenie és csatolnia kell hozzá a szükséges mellékleteket.

Az üzleti terv készítéséhez szükséges formanyomtatványt letöltheti innen: Hitelkérelem - MS Word

Töltse le hitelkalkulátorunkat!   ENGLISH   


Copyright © 2008 Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
7100 Szekszárd, Garay tér 16.
Tel/fax: +36 74 312 333